Search form

Mark 6:38

38Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Łèt'è dàtłǫ naxıts'ǫ?” gòhdı.

Gık'aèhtǫ tł'axǫǫ̀ Zezì ts'ǫ̀ hagedı, “Łèt'è sı̨làı eyıts'ǫ łıwe nàke gots'ǫ,” gıìhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index