Search form

Mark 6:43

43Eyı tł'axǫǫ̀ Zezì wecheekeè łèt'è eyıts'ǫ łıwe weghàhoòwoo sìı tł'ohtǫ hoònǫ-daats'ǫ̀-nàke dagoòɂǫ nàgèhtsı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index