Search form

Mark 6:52

52Gıdzeè yìekw'ı ha gıgha dezhì t'à łèt'è łǫ whehtsı̨ı̨ sìı weghàà dǫ dàhòt'ı̨ı̨ elı̨ı̨ gınıedì-le.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index