Search form

Mark 6:54

54Elà yìı xàgı̨ı̨de ts'ǫ̀et'ıì dǫ Zezì nàgeèhzhį̀.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index