Search form

Mark 7:13

13Dǫ gha hanì nàowo aahtsı̨ t'à Nǫ̀htsı̨ weyatıì wedę aahɂı̨. Eyıts'ǫ eyı lanıı łǫ k'alaahdè,” Zezì gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index