Search form

Mark 7:20

20Eyıts'ǫ Zezì hadı, “Dǫ wedzeè yìı gots'ǫ ayìı xàdeewìı sìı yet'à ‘degaı elı̨-le’ hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index