Search form

Mark 7:28

28Ts'èko yets'ǫ̀ hadı, “Sets'ǫ̀ K'àowo, ehkw'ı aı̨dı, hanìkò tłı̨ kò chekoa gıladà tł'a gots'ǫ łèt'ègwìa gedè hǫt'e,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index