Search form

Mark 7:37

37Dǫ sıì gıgha enıìyah t'à, hagedı, “Enıìyah łǫ hòèhtsı̨. Dǫ gıdzıì goìlee sìı egeèhkw'ǫǫ̀ agohɂı̨ eyıts'ǫ dǫ gogede-le sìı gogedeè agohɂı̨,” gedı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index