Search form

Mark 7:7

7Ededı̨ nàowo gehtsı̨ı̨ t'à hoghàgogeehtǫ; gıgha ı̨ka whìle kò sets'ǫ̀ yagehtı,’ Isaıah hadı ı̨lè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index