Search form

Mark 7:8

8Dǫ gınàowoò k'ę̀ę̀ eghàlaahda t'à Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò nahk'e wet'àaɂà dahwhǫ.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index