Search form

Mark 7:9

9“Nàahɂį̀ laaht'ı̨! Whatsǫǫ̀ naxınàowoò k'èahdì ha dahwhǫ t'à, Nǫ̀htsı̨ nàowoò wedę aahłà!

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index