Search form

Mark 8:10

10edecheekeè goxè elà yìetła gà Dalmanutha nèk'e ts'ǫ̀ geèɂe.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index