Search form

Mark 8:14

Pharısee eyıts'ǫ Herodıan gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı gıts'ǫ łèt'èa ch'à edek'èahdì

14Wecheekeè łèt'è dę nagedì nǫǫ̀. Elà yìı łèt'è ı̨łè zǫ edexè k'egeɂa ı̨lè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index