Search form

Mark 8:19

19Łèt'è sı̨làı t'à dǫzhìı sı̨làı-lemì gıwàhǫǫdì ekò t'asìı ghàgeèɂàa sìı tł'ohtǫ dàtłǫ dagoòɂǫǫ nàwhahtsı̨ nǫǫ̀?”

“Hoònǫ-daats'ǫ̀-nàke,” gıìhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index