Search form

Mark 8:21

21“Hanì nı̨dè, ı̨łaà naxıkwì yìekw'ı-le nì?” Zezì gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index