Search form

Mark 8:23

23Zezì dǫ wedaà goìlee yılà nıìchì gà kǫ̀ta gots'ǫǫ̀ gòyeèdì. Dǫ wedaà k'e dèze, edılà yek'e ayį̀į̀là gà yets'ǫ̀ hadı, “T'asìı negha wègaat'ı̨ nì?” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index