Search form

Mark 8:26

26Zezì hayèhdı, “Hòt'a naı̨tłe, hanìkò kǫ̀ta ts'ǫ̀ ı̨ı̨tła,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index