Search form

Mark 8:29

29Zezì dagoehke, “Ekò naxı̨, amìı aht'e sèahdı?” gòhdı.

Peter Zezì ts'ǫ̀ hadı, “Nı̨ sìı Chrıst anet'e,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index