Search form

Mark 8:3

3Dǫ mǫ̀hdaa gǫǫwà gots'ǫ aget'ı̨ t'à bò dę nageedè agèhłà nı̨dè degeèhdì t'à nàgeetł'ì ha sǫnı,” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index