Search form

Mark 8:32

32Hanì ehkw'ı gots'ǫ̀ xàyaı̨htı, eyıt'à Peter whatsǫǫ̀ yets'ǫ̀ goı̨de, hayèhdı, “Nexè hagode ha nıìle!” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index