Search form

Mark 8:33

33Zezì edecheekeè gots'ǫ̀ ets'aèhtła xè goghàı̨dà ekò Peter ts'ǫ̀ hadı, “Wehłı̨ı̨, sechį̀ht'a ts'ǫ̀ aąde! Nǫ̀htsı̨ wınì k'ę̀ę̀ nànınewo nıìle, dǫ gınì k'ę̀ę̀ nànınewo hǫt'e,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index