Search form

Mark 8:5

5Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Łèt'è dàtłǫ naxıts'ǫ?”

“Łèt'è łǫ̀hdı̨,” gıìhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index