Search form

Mark 8:9

9Dǫzhìı dı̨-lemì haàtłǫǫ shègıazhe. Zezì dǫ hazǫǫ̀ nagoèhɂà tł'axǫǫ̀,

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index