Search form

Mark 9:1

1Ehkw'ı anaxèehsı̨, dǫ mǫ̀hdaa jǫ nàgeèhzaa sìı Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ enıìyah xè nàtso geɂį̀ kwe, ełaàgede ha nıìle,” Zezì hadı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index