Search form

Mark 9:16

16Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Ayìı ghǫ Nǫ̀htsı̨-yatıì-k'ègedìı-dǫǫ̀ gıts'ǫ̀ nàyaahtı?” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index