Search form

Mark 9:21

21Zezì dǫzhìa wetà daehke, “Dàwhaà ts'ǫ neza dıı hanì nǫǫ̀?”

Dǫ yets'ǫ̀ hadı, “Dǫzhìa nechà-lea elı̨ ts'ǫ hanì hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index