Search form

Mark 9:23

23Zezì yets'ǫ̀ hadı, “Dànìghǫ ‘haąle ha dìì-le nı̨dè,’ nı̨ı̨dı? Dǫ gıgha ehkw'ı-ahodıı sìı t'asìı hazǫǫ̀ gıgha dìì nıìle,” hayèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index