Search form

Mark 9:24

24Ekòet'ıì eyı dǫ hadı, “Segha ehkw'ı-ahodı ne; sınì nàtso-le ch'à sets'àądı!” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index