Search form

Mark 9:39

39Zezì yets'ǫ̀ hadı, “Wech'à weahɂǫ-le. Dǫ wı̨ı̨zìı sıızì dahxà enıìyah hòèhtsı̨ı̨ sìı whaà-le-t'ıì seghǫ godı nezı̨-le t'à gode ha nıìle.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index