Search form

Mark 9:41

41Ehkw'ı anaxèehsı̨, Chrıst wets'ǫ aaht'e t'à amìı sıızì dahxà tı zǫ kò naxıghàı̨dì nı̨dè, wek'èxa t'asìı nezı̨ı̨ weghǫ̀t'à ha hǫt'e,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index