Search form

Mark 9:47

47Eyıts'ǫ naxıdaà t'à hołı̨ı̨ hoahtsı̨ nı̨dè wedę aahłe. Naxıdaà ı̨łè zǫ t'à Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ ts'ǫ̀ aahjà nı̨dè naxıgha denahk'e nezı̨ ha hǫt'e. Hanì-le-ı̨dè naxıdaà nàke xè wehłı̨kǫ̀ goyanaxegeehdè ha hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index