Search form

Mark 9:50

50“Dewa nezı̨ hǫt'e, hanìkò dewa łedì-le ajà nı̨dè dànì łedì anajà lì? Dewa nàtsoo laaht'e eyıts'ǫ ełexè ts'èwhı̨į̀ aahda,” Zezì edecheekeè gots'ǫ̀ hadı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index