Search form

Matthew 1:10

10Hezekıah, Manaseh wetà hǫt'e; Manaseh, Amon wetà hǫt'e; Amon, Josıah wetà hǫt'e;

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index