Search form

Matthew 1:18

Zezì-Krı dǫ-elı̨ wegodıì

18Dıı sìı Zezì-Krı dǫ-elı̨ wegodıì hǫt'e: Wemǫ Mary, Joseph xè honìda ha wììchì ı̨lè. Įłaà ełexè nàgedè-le et'ıì Yedàyeh Nezı̨ı̨ dahxà hotıì eda-le ajà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index