Search form

Matthew 1:25

25Hanìkò Mary wezaa gǫ̀hłı̨ gots'ǫ̀ yet'àı̨tè-le. Wezaa Zezì wìyeh ayį̀į̀là.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index