Search form

Matthew 1:8

8Asa, Jehosaphat wetà hǫt'e; Jehosaphat, Jehoram wetà hǫt'e; Jehoram, Uzzıah wetà hǫt'e;

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index