Search form

Matthew 10:11

11“Kǫ̀ta nìahde nı̨dè dǫ wedzeè nezı̨ı̨ sìı hak'eaht'į̀; naahdè gots'ǫ̀ wekǫ̀ aaht'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index