Search form

Matthew 10:14

14Dǫ naxıgı̨ı̨wǫ-le xè naxıgeèhkw'ǫ-le nı̨dè, naahdè kwe gıkǫ̀ta gots'ǫ ehtł'è naxıkè-tł'a whìle aahłe (hanì-ı̨dè weghàà ekǫ-le eghàlageeda gık'e nìdahoahɂà gık'èezǫǫ̀ ageahłe ha).

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index