Search form

Matthew 10:20

20Xàè naxıyatıì t'à goahde ha nıìle; Nǫ̀htsı-Naxıtà wets'ǫ Įnì Degaı naxıwà t'à gode ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index