Search form

Matthew 10:23

23Kǫ̀ta ı̨łè dǫ danaxegį̀ı̨hɂa nı̨dè kǫ̀ta eyıì-le ts'ǫ̀ kwı̨ahdè. Ehkw'ı anaxèehsı̨, Israel nèk'e kǫ̀ta hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ kwı̨ahdè kwe, Dǫ-wet'àaɂàa-deè nììtła ha hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index