Search form

Matthew 10:24

24“Dǫ hoghàweètǫǫ sìı hoghàyeehtǫǫ-dǫǫ̀ nahk'e elı̨ nıìle, eyıts'ǫ k'àowo wecheekeè sìı edets'ǫ k'àowo nahk'e elı̨ nıìle.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index