Search form

Matthew 10:29

29Chı̨ą nàke sìı ı̨łè satsǫ̀ą zǫ elı̨ hǫt'e, hanìkò Nǫ̀htsı̨ naxıtà wınì k'ę̀ę̀ lenǫsıı chı̨ą ı̨łè kò dèè k'e nàekw'ı ha nıìle.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index