Search form

Matthew 10:31

31Eyıt'à dahjı̨-le, chı̨ą łǫ nahk'e aahłı̨ hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index