Search form

Matthew 10:35

35‘Dǫzhìı edetà k'èch'a eda ha, ts'èko edemǫ k'èch'a eda ha, eyıts'ǫ ts'èko edetsı̨ k'èch'a eda ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index