Search form

Matthew 10:38

38Eyıts'ǫ amìı edechı̨et'aà sek'èè nayatı̨-le sìı secheekeè elı̨ ha dìì.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index