Search form

Matthew 10:41

41Nakwenàoɂǫǫ Nǫ̀htsı̨ yatıì k'eɂaa elı̨ dǫ gık'èezǫ t'à weyatıì gìhchı nı̨dè, nakwenàoɂǫǫ t'asìı nezı̨ı̨ gıghǫ̀t'à ha sìı ededı̨ sı gıghǫ̀t'à ha hǫt'e. Dǫ ehkw'ı edaa elı̨ dǫ gık'èezǫ t'à weyatıì gìhchı nı̨dè dǫ ehkw'ı edaa t'asìı nezı̨ı̨ gıghǫ̀t'à ha sìı ededı̨ sı gıghǫ̀t'à ha hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index