Search form

Matthew 11:1

Zezì eyıts'ǫ John-Baptıst

1Zezì edecheekeè hoònǫ-daà-nàke hanì hoghàgoèhtǫ tł'axǫǫ̀ Galılee nèk'e kǫ̀ta yàgòlaa ts'ǫ̀ ajà, ekǫ dǫ hoghàgoehtǫ xè godı nezı̨ı̨ t'à dǫ ts'ǫ̀ gode.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index