Search form

Matthew 11:18

18John-Baptıst nììtła ekò, edegǫ t'à shètı̨-le xè yedǫ-le, hanìkò dıı hagedı, ‘Įnìłı̨ı̨ wets'ǫ̀-èlı̨,’ gedı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index