Search form

Matthew 11:19

19Dǫ-wet'àaɂàa-deè nììtła ekò shètı̨ xè yedǫ, eyıt'à dıı hagedı, ‘Bò gha edì-le xè yedǫ ghaewı. Sǫǫ̀mba-nàhtsį̀ı̨-dǫǫ̀ eyıts'ǫ hołı̨ı̨-hogehtsı̨ı̨-dǫǫ̀ edeàgı̨ą gòt'ı̨,’ gedı. Wet'à gots'ı̨ı̨zǫǫ sìı wek'ę̀ę̀ ts'eeda nı̨dè hoɂıì gok'e wègaat'ı̨ ha hǫt'e,” Zezì gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index