Search form

Matthew 11:7

7John-Baptıst wecheekeè nageèhde ekò Zezì John-Baptıst ghǫ dǫ hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ hadı, “Ekìı-ka nèk'e ayìı ghàahda ha ekǫ k'eahdè? Tł'oh k'eweehts'ı ghàahda ha nì aaht'ı̨?

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index